(Tiếng Việt) Castrol TLX Plus

Industrial lubricants

(Tiếng Việt) Castrol TLX Plus là dầu động cơ được phát triển chuyên dùng cho động cơ trung tốc trong hệ động lực hàng hải và các máy phát điện.

View Detail